Marturie

Scrie o marturie aici despre Parintele Argatu

Articole recente
Scrie un articol
01.11.2011 -DANA - Parintele Ilarion Argatu prigonit si dupa moarte

Nume: Dana
Email: meissner_kr@yahoo.com
Marturie: RECOMANDARE; Părintele arhim. Ilarion Argatu în comuniune cu Sfinţii Părinţi prigoniţi, mucenici mărturisitori ai credinţei Ortodoxe, anticomunişti, antiecumenişti, contemporani prigoanelor secolului 20 Mărturiile de recunoştinţă ale creştinilor, consemnate în cartea de onoare a părintelui Ilarion şi bibliografia cărţilor apărute despre lucrarea şi activitatea sa spirituală, de exorcizare şi învăţătură creştină. Ar trebui, şi este necesar să avem o problemă de conştinţă în credinţa noastră creştin-ortodoxă, adică să ne fie clară datoria ce ne revine, de a mărturisi lucrarea lui Dumnezeu, care se face prin sfinţii Săi, prin mucenicii şi cuvioşii din Biserica noastră ortodoxă, care pentru exemplul lor de credinţă şi fapte, trebuie să le cinstim memoria,şi să facem cunoscută lucrarea lor de sfinţenie.Aici se încadrează şi personalitatea spirituală de excepţie a părintelui arhimandrit Ilarion Argatu, viu comentată, pro şi contra, atât de cei care-l iubesc şi-l preţuiesc, cât şi de cei care, din invidie şi din rea credinţă, (ca şi rătăciţii sectanţi) îl cotestă şi îl urăsc. Părintele arhim. Cleopa Ilie spunea : “Dacă România ar fi avut 100 de preoţi ca părintele Ilarion Argatu, altfel ar fi fost astăzi România şi credinţa poporului român”. Căci părintele Argatu a fost un exemplu de credinţă bun de urmat de toate popoarele creştine şi de toată lumea, în general. Totuşi, acum, prin puterea însutită, înmiită a părintelui arhimandrit Ilarion Argatu din cer (dar şi de pe pământ, prin harul său aflat acum în moaştele sale sfinte), lucrează pentru restaurarea, întărirea credinţei şi transformare în bine a României creştin-ortodoxe. Trăim timpurile în care omenirea s-a înmulţit, înmulţindu-se totodată şi păcatul şi necredinţa ; dar aşa cum se înmulţeşte păcatul, tot astfel prisoseşte şi harul lui Dumnezeu Cel Milostiv, prin înmulţirea credinţei sfinţilor lui Dumnezeu, contemporani nouă : unii recunoscuţi (canonizaţi) de Biserică ca Sf. Ioan Iacob Hozevitul (1912-1960) sfântul din Hozeva–din ţara Sfântă, iar alţii aflaţi în curs de canonizare precum: -Părintele Ilie Lăcătuşu (1909-1983) Deshumat în 1998 cu ocazia înmomântării soţiei sale, a fost găsit întreg, neputrezit, moaşte sfinte, făcătoare de minuni (foto pag11) la cimitirul Giuleşti-Sârbi din Bucureşti, deţinut politic, închis şi deportat în «lagărele de muncă din delta Dunării« şi“canalul Dunăre-Marea Neagră” -Părintele Ilarion Argatu (1913-1999) Mare exorcist şi duhovnic văzător cu duhul, prigonit politic, fugărit, a stat ascuns 16 ani în munţi. După moarte, la mormântul său s-au făcut minuni, prin moaştele sale sfinte. Prigonit şi ca antiecumenist (în trecut, dar şi în prezent deoarece era susţinător al integrităţii credinţei creştin-ortodoxe şi împotriva ecumenismului), de unii ierarhi ecumenişti care doresc unirea tuturor credinţelor creştine cu orice preţ, (concesii şi compromisuri), întru slăbirea singurei adevărate credinţe ortodoxe, pusă astfel pe poziţii de egalitate cu toate «credinţele creştine»(catolică,protestantă,neoprotestantă) aflate în erezie faţă de Adevărul revelat ; -Părintele Arsenie Boca (1910-1989) Mare duhovnic şi văzător cu duhul, antiecumenist, supranumit sfîntul din Munţii Făgăraş de la Sf.Mânăstire Sâmbăta, solidar cu rezistenţa anticomunistă din aceşti munţi, arestat, deţinut politic în lagărele de muncă, prigonit şi urmărit până la sfârşitul vieţii. Are mormântul la Sf. Mânăstire Prislop,lângă Haţeg–Hunedoara,la care credincioşii vin în pelerinaj, îndeplinindu-li-se rugăciunile şi primind ajutor, fiind cunoscute şi minunile săvârşite de către sfinţia sa în timpul vieţii. Părintele ierom. Arsenie Boca a studiat 6 ani medicina, fiind însă împiedicat să obţină licenţa de medic. A făcut studii de pictură, a pictat icoane şi pictură bisericească şi autor a multor cărţi de predici şi de învăţătură creştină de mare valoare spirituală, precum “Cărarea Împărăţiei”,“CuvinteVii”. Opera sa artistic-religioasă este ilustrată în albumul de pictură“Biserica de la Drăgănescu, „Capela Sixtină “ a ortodoxiei româneşti”). .......... Părintele protosinghel Iustin Pârvu , născut în 1919 în localitatea Petru Vodă judeţul Neamţ, de la Sfânta Mânăstire Petru Vodă, 12 ani deţinut politic temniţă grea, anticomunist, antiecumenist, mare duhovnic văzător cu duhul şi rugător pentru mântuirea neamului, ctitorul smerit al acestei mânăstiri (în jur de 70 călugări), la care vin în pelerinaj mulţi creştini din ţară şi din afara ei. Din învăţăturile sale s-au scris multe cărţi de folosinţă sufletească pentru credincioşii creştini sârguitori. Predicile şi sfaturile părintelui Iustin sunt legate de credunţă, adevăr, dragoste, milostenie, virtuţi care întăresc, dau putere creştinilor de a rezista şi a se împotrivi lucrării celui rău ce se face acum în lume. Despre vremurile noastre cuvioşia sa, spune : « Acum, spre deosebire de alte vremuri de prigoană, va îngădui Dumnezeu vrăjmaşului să se atingă şi de suflet ; va fi mai mult o prigoană psihologică şi nu vă veţi putea ascunde nici în crăpăturile pământului. Nu este uşor, sunt vremuri foarte grele. Sfinţii părinţi în pustie n-au fost încercaţi aşa de greu ca acum » . Cu toţii, au avut o lucrare deosebită în Biserica Neamului Românesc,ca şi mulţi alţi sfinţi ştiuţi ori mai puţin ştiuţi de către credincioşi din Biserică, mulţi dintre aceşti sfinţi părinţi şi creştini, mucenici în închisorile şi lagărele comuniste ştiuţi doar de Dumnezeu,au fost întăriţi în credinţă cu Harul Divin,aşa după cum Domnul Iisus Hristos a spus:“Iată că eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor! şi Îndrăzniţi,căci Eu am biruit lumea. Poporul român binecredincios, aflat mereu într-o continuă prigoană şi suferinţă, este astăzi într-o lume agitată de transformările politice, economice, aduse de globalizare (mondializare), şi are nevoie de ajutorul acestor sfinţi români mai noi, care lucrează în continuare cu putere prin învăţăturile lor de credinţă din cărţile publicate ulterior vieţii lor, fac minuni şi sunt grabnic ajutători în suferinţele celor aflaţi în păcate, care cu nădejdea credinţei se roagă lor, tuturor sfinţilor, Maicii Domnului şi Domnului Iisus Hristos. Astfel, prin întărirea credinţei venită prin ajutorul sfinţilor din biserica triumfătoare din cer, pe de o parte, cât şi prin lucrarea preoţilor şi ierarhilor din biserica luptătoare de pe pământ,pe de alta, adică prin slujirea neîncetată, duminicile în biserică şi de sfintele sărbători a sfintei liturghii, a acatistelor,a parastaselor pentru pomenirea morţilor, se doreşte şi se desăvârşeşte lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a creaţiei Sale – omenirea –din lucrarea amăgitoare a diavolului de pierdere a sufletelor, căci scris este îndemnul Mântuitorului, Domnului Iisus Hristos – “Căutaţi mai întâi împărăţia cerului şi toate celelalte vi se vor adăuga vouă”, şi “Fără de Mine nu puteţi face nimic “. Spre argumentarea celor scrise, respectiv a dragostei şi recunoştinţei veşnice datorată bunătăţii, înţelepciunii şi milosteniei sale cât şi a respectului datorat de credincioşii din toată ţara părintelui arhim. Ilarion Argatu, citez o parte din mărturiile acestora, culese din “cartea de aur”, de cinstire a memoriei părintelui-ctitor Ilarion Argatu în biserica din Boroaia, consemnate şi în cartea “Viaţa arhim. Ilarion Argatu”împreună cu declaraţia doamnei Ioana Lăncrănjan din Basel-Elveţia, (contactată telefonic de domnul Constantin Dincă în timpul emisiunii „Credo “ de la radio, difuzată luni 17 mai 1999), şi care a spus: “ Am avut cinstea să-l cunosc pe părintele Argatu în 1990, cu ocazia unei vizite făcute în România cu ajutoare pentru căminele de copii când doctorul Chirilă de la spitalul Cristiana m-a condus la mânăstirea Cernica şi de atunci am avut repetate ocazii să-l văd pe Părintele; de două ori la Basel a venit în vizită la noi cu ideea de a pune umărul împreună cu Părintele la construcţia unui aşezământ românesc mânăstiresc la Ierihon în Ţara Sfântă; prin plecarea Părintelui Ilarion Argatu tot poporul român, toţi credincioşii au pierdut unul din cele mai nobile suflete, un mare rugător, postitor, văzător cu duhul, mare exorcist, un mare iubitor al credincioşilor. L-am văzut pe Părintele Argatu de nenumărate ori în chilia dumnealui plină de oameni căci Părintele niciodată nu respingea pe nimeni; l-am văzut pe părintele Argatu în spital cu un teanc de acatiste ale credincişilor pe care le citea pentru ajutorul lor, l-am cunoscut pe Părintele Argatu ca un mare miluitor al celor în nevoi, ca un mare ctitor , un om de o deosebită bunătate , dragoste, înţelepciune, un om cu umor, un mare iubitor al Bisericii Ortodoxe Române în genere, un mare rugător pentru unirea celor două biserici, Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică., gândind Părintele că toţi credincioşii trebuie să fie la unison în lauda Mântuitorului”, -mărturiile creştinilor pelerini veniţi din toată ţara la mormântul părintelui: “Vizitând biserica din Boroaia, am trăit emoţii de nedescris văzând că aici odihneşte unul din marii duhovnici ai Bisericii Ortodoxe Române”; “Doamne ascultă-i rugăciunile Părintelui Ilarion Argatu care s-a ostenit pentru a ne salva din robia diavolului şi a slujitorilor lui” ; “ Din suflet scriu, că din suflet m-a ajutat acest mare duhovnic al neamului şi slujitor al Domnului Iisus. În inimă îl port, că bine mai mult ca de la el nu am avut. Şi aşa cum în viaţă m-a ajutat aşa o să mă ajute şi de dincolo de viaţă, din VEŞNICIE!. Ce-ai lăsat în inima mea este lucrarea Domnului Iisus şi în veci îţi mulţumesc”; “ Am trăit un moment de linişte în biserica ctitorită de Părintele Argatu (Boroaia). Cu pioşenie închin aceste rânduri celui mai mare suflet bisericesc şi creştinesc pe care l-am cunoscut. La mormântul său voi aprinde mereu o lumină”; “Îi mulţumesc Bunului Dumnezeu că mi-a oferit posibilitatea de a vă cunoaşte Părinte Ilarion Argatu şi vă mulţumesc pentru tot ajutorul dat ”; „Sfinte Părinte Ilarion Argatu, veghează de acolo de sus, pe noi păcătoşii, v-am cunoscut în viaţă dar nu am ştiut să vă preţuim”; “În 22 mai 1986 Sfinţia ta, în Sfînta Mânăstire Cernica, în împrejurări – minune de-a dreptul, m-a ajutat să ies dintr-o cădere sufletească care mă putea costa pierderea sufletului . Vă mulţumesc, pentru că datorită rugăciunilor dumneavoastră la 1 august 1986 alegeam calea lui Dumnezeu. Drumul a fost lung şi greu, cu căderi, reîntoarceri, cu îndoieli şi poticniri. Dar azi mă simt alta. E 23 august 1999. Revin cu turişti dintr-un pelerinaj la mânăstiri . Cineva cu suflet ne deschide uşa bisericii şi îngenunchez lângă mormântul Sfinţiei Voastre . Vă las aici chipul Măicuţei Domnului de la Rarău. O mică ofrandă de mulţumire pentru că datorită dumneavoastră un suflet s-a salvat. Vă mulţumesc! Rugaţi-vă şi de acolo pentru noi păcătoşii! Odihniţi-vă-n pace !”; “ Sfinte Părinte Ilarion Argatu te rugăm să te rogi pentru noi să fim mai buni unul cu altul “; „Părinte iubit îţi mulţumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine şi familia mea în clipele grele şi pentru tot ce m-ai învăţat să fac cât am trăit. Te rog să mă ierţi că nu am respectat tot ceea ce mi-ai spus şi roagă-te pentru iertarea noastră lui Iisus şi Maicii Domnului” ; “ Scumpule Preacuvioase Arhim. Ilarion Argatu, ţin să vă mulţumesc pentru ajutorul ce l-am primit de la dumneavoasrtă, eu şi mama mea, mi-aţi fost ca un adevărat Părinte, prieten, ceva rar întâlnit în viaţa de toate zilele. Când veneam la dumneavoastră, căldura, blândeţea sufletească, bunătatea şi privirea dumneavoastră adâncă şi blajină mă copleşeau şi sfaturile şi “rugăciunile de aur”, îndepărtau toate necazurile, gândurile rele din inimă şi din suflet, instalând în schimb linişte, bucurie, voie bună şi îndemnare spre fapte bune”; “ Bunul Dumnezeu să vă răsplătească toată jertfa şi dragostea care aţi avut-o şi o aveţi pentru neamul românesc binecredincios şi greu încercat dintotdeauna, acum şi în viitor, să vă odihnescă sufletul împreună cu toţi sfinţii şi să ne ajutaţi şi pe noi şi pe cei dragi nouă să ne mântuim şi să ne reîntâlnim în cer la Domnul Iisus Hristos “ “Binecuvântaţi-mă Părinte, că şi acum stau la Poarta lui Hristos, ca cel mai sărac şi nevrednic cerşetor!. Am stat atâţia ani lângă dumneavoastră ca un bolovan şi aţi urnit sufletul meu spre umilinţă şi pocăinţă. Mare-i Dumnezeu prin darul său către noi !. Dar atât de mult îmi lipsiţi părinte, atât de mult îmi lipsesc mâinile dumneavoastră, că mă mistui ca un rug în flacără, ca apoi să renunţ din acestă iubire către Sfinţia Voastră ! Mai deschideţi-ne uşa chiliei dumneavostră cereşti şi mai făceţi-ne o rugăciune, ca Bunul Dumnezeu să tămăduiască sufletul nostru ucis de păcate, ars de suferinţe, flămând şi gol de foame şi îmbrăcăminte duhovnicească, însetat de rugăciune, sărac de fapte bune şi în acelaşi timp leneş şi nevrednic de a face ceva pentru mântuire! Să vă rugaţi părinte pentru neamul pe care l-aţi iubit pentru credinţa şi mântuirea lui. Caut la Cernica urmele paşilor Dumneavoastră, aştept să vă văd, aştept să puneţi Dumnezeieştile mâini pe capul meu cel ticălos, să mi se limpezească gândurile şi să se rezolve problemele prin pronia rugăciunilor Dumneavoastră. Mult tare vă mai caut şi vă pomenesc “bătuţii de soartă” ..., Ce mult îmi lipsiţi!.. Mă iertaţi că v-am chinuit cu păcatele mele ! Să vă rugaţi pentru mine şi cei ca mine!” Cât de frumos gândit şi cu trăire sinceră, cu dragoste şi recunoştinţă pentru părintele arhim. Ilarion Argatu, cu simplitate şi smerenie sunt aceste mărturisiri de credinţă! Astfel cu toţii am fost ajutaţi şi întăriţi sufleteşte de lucrarea duhovnicească a părintelui Ilarion ce s-a făcut din iubire pentru Bunul Dumnezeu, Căruia s-a rugat îndeosebi, cât şi sfinţilor Săi, şi pentru “aproapele”-neamul românesc, căci mult s-a ostenit părintele, prigonit fiind ca şi neamul românesc de “cel rău”,zidind suflete şi biserici, mânăstiri, asemenea voievozilor pentru mântuirea sa şi a Neamului Românesc din Sfânta Biserică Ortodoxă. „Cine ştie”-gândul, zbuciumul, toată trăirea părintelui în suferinţă, în lipsuri, frig şi foame, căutat şi vânat de „oamenii celui rău” pentru a fi dat la moarte timp de 16 ani (1948-1964), dar însă prigoana părintelui i-a fost dat să fie toată viaţa, chiar şi după mutarea sa la Domnul în 1999. Singur numai Dmnezeu şi natura înconjurătoare şi prietenoasă i-au fost scut şi pavăză în toate încercările din prigoana sa care l-au întărit, ca biruind toate cu harul bunului Dumnezeu,să fie bine plăcut prin toată lucrarea sa Mântuitorului şi Maicii Domnului,preotul IoanArgatu în timpul acestei prigoniri cât şi ulterior după 1972 ierom. Ilarion, cum reiese din cartea dedicată sfinţiei sale“Viaţa Părintelui Arhimandrit Ilarion Argatu”de Pr.Alexandru Argatu Cine ştie Cine ştie viaţa mea Ce o duc de când plecat-am De-am dorit şi-am ce mânca! Cine ştie plânsul meu Cum şi gândul fără popas La cei dragi ce mi-au rămas. Cine ştie nopţi de iarnă Şi vântoasele de toamnă, Cum abia le-am biruit Cu acest trup m-ai istovit? Şi-acele nopţi când m-au culcat Pe fân, pe paie îmbrăcat ? Când şi apa a-ngheţat În cea sticlă ce-a crăpat ? Cine ştie viscolul Şi furtuna, fulgerul, Cântecul de cucuvaie, Şi perina rece de paie ? Cine-mi ştie prietenii Harnicii păianjenii Cu care am trăit şi m-am găzduit ? Cine ştie rândunica, Muncind toată ziulica ? Cine ştie zbuciumul, Când se-aude zgomotul ? Maşini care mă cată Pe care câinii le latră. Lucrarea celui rău, a diavolului, căruia toată viaţa i-a fost împotrivă Părintele Arhim. Ilarion Argatu, se face şi în prezent prin cei ce l-au prigonit şi prigonesc şi acum, din invidie şi rea credinţă, prin calomnii, zvonuri răuvoitoare şi mincinoase, articole denigratoare apărute pe internet, ca “ Afacera Boroaia “şi altele asemenea otrăvite, (precum otrava cu care s-a încercat în mai multe dăţi, uciderea Părintelui Ilarion, prin sfânta împărtăşanie după cum reiese din cartea “Viaţa Părintelui Arhimandrit Ilarion Argatu) ca şi cel prezentat anterior „Stop -Cadru la Boroaia “ apărut în revista Lumea Credinţei, - iulie 2006, nu numai că nu şi-au atins scopul, dar s-a vădit şi mai clar împotrivirea vrăjmaşilor părintelui Ilarion, spre întărirea adevărului în lucrarea părintelui Arhimandrit Ilarion, spre slava lui Dumnezeu a Domnului Iisus Hristos, a Maicii Domnului şi sfinţilor Săi. Amin. Părintele arhimandrit Ilarion Argatu a lăsat moştenire o bogată învăţătură de credinţă şi hrană duhovnicească pentru toţi creştinii credincioşi care doresc să se întărească sufleteşte şi trupeşte în lupta lor cu ispitele ce vin de la cel rău, pentru mântuirea lor sufletească. Astfel menţionăm câteva din cărţile apărute prin osteneala şi dragostea părintelui Alexandru Argatu fiul părintelui Ilarion şi continuatorul lucrării sale duhovniceşti ;”Viaţa părintelui arhimandrit Ilarion Argatu”, “Arhimandritul Ilarion Argatu duhovnic şi exorcist”, “Viaţa părintelui Ilarion Argatu scrisă de mâna sa”, “Ne vorbeşte părintele Argatu”, “1 Despre post, 2 despre rugăciune, 3 despre spovedanie , 4 despre Sfânta Împărtăşanie, 5 despre preoţie “ , „ Vă sfătuieşte părintele Ilarion Argatu – Despre vrăji, farmece şi lupta împotriva lor”, “Vă sfătuieşte părintele Ilarion Argatu –1. Cele şapte sfinte taine şi povestiri duhovniceşti , 2. Spovedania”, şi cele ale părintelui Argatu V. Ioan (nepot al părintelui Ilarion ), “Pe treptele suirii către cer (postul, botezul, mărturisirea, Sfânta împărtăşanie – Sfaturi pentru credincioşi)” şi “445 Răspunsuri duhovniceşti la întrebările credincioşilor ale părintelui Ilarion Argatu”, ce constituie o bogată bibliografie duhovnicească. Contemplând imaginile cu părintele arhimandrit Ilarion şi rememorând învăţăturile şi sfaturile duhovniceşti primite, din recunoştinţă şi dragoste, păstrăm vie amintire şi cinstim memoria sfinţiei sale ca îndrumător şi ajutător sufletelor noastre, mulţumindu-i pentru tot ajutorul dăruit nouă creştinilor păcătoşi. http://www.noidacii.ro/Noi%20Dacii%20nr.18/PARINTELE%20ILARION%20ARGATU%20part%203a.pdf [PDF] PARINTELE ILARION ARGATU FINAL BUN 3.DOC


Comentarii

Nu exista comentarii pentru acest articol.


Adauga un comentariu

Pentru a adauga un comentariu trebuie sa fiti autentificat.

Iisus Hristos
AutentificareInregistrare
Recuperare parola

Vizitatori

Afisari azi: 405
Afisari total: 30004278
Vizitatori online: 1

Magazin online
Newsletter

   

Articole recente
Scrie un articol