Marturie

Scrie o marturie aici despre Parintele Argatu

Articole recente
Scrie un articol
Raspunsuri duhovnicesti ...... L
sumar:
 
-Lehuza,
-Liturghia.

Lehuza

270.- Părinte, ce se face cu aghiazma de 8 zile a  lehuzei ?
-Acea aghiazmă este numai pentru mamă, din care ia în fiecare dimineaţă, se spală pe mâini când face de mâncare şi pe piept când alăptează, stropeşte pruncul şi prin casă.
Botezaţi copiii cat mai repede, nu-i lăsaţi să crească mari şi când i-a băgat preotul în cristelniţă să-l prindă de barbă. În cazuri excepţionale, de boală sau altceva suspect, botezul  se face imediat după naştere.
Botezul este garanţia vieţii, de trăieşte copilul şi e sănătos şi în putere, iar de moare e mântuit, nu a murit  nebotezat.
Botezul se face numai cu apă rece pentru sănătatea copilului.
Se pune un singur nume copilului şi acela să fie de sfânt ca să-l ajute, să-i fie ocrotitor în viaţă.

271.- Părinte , cum se face molifta de 8 zile?
-Vine preotul acasă, lehuza nu se atinge de el decât după dezlegare. Tot atunci se face şi o aghiazmă numai pentru ea şi copil, lehuza nu trebuie să fie nemâncată. Lehuza stă în genunchi cu copilul în braţe, se închină şi ea şi copilul şi se face dezlegarea. După dezlegare se face sfinţirea apei, după care se stropeşte lehuza şi copilul (îi dă preotul pe mâini cu aghiazmă şi lehuza îşi dă pe faţă şi pe piept). Din aghiazmă se bea dimineaţa, se dă pe mâini când găteşti şi pe sâni înainte să alăptezi. La sfinţirea apei e nevoie de 3 lumânări aprinse.

272.- Părinte, cât timp ţine lehuzia, când poate să intre lehuza în Biserică şi când e bine să vină lehuza la Biserică pentru moliftă şi pentru a închina pruncul?
-Lehuza (femeia care a născut), timp de 40 de zile din ziua când a născut se consideră necurată şi ca atare nu are voie să intre în Biserică şi să umble printre lume. La molifta de curăţire nu poate veni înainte de a împlini cele 40 de zile. Nu i se poate face molifta de către preot nici măcar cu o zi înainte de a se împlini cele 40 de zile. Am auzit că unii preoţi citesc o rugăciune (nu cunosc să existe o astfel de rugăciune) după care îi dă voie lehuzei de a intra în Sfânta Biserică înainte de împlinirea celor 40 de zile. Este foarte greşit şi în acelaşi timp un mare păcat, se necinsteşte şi se întinează Locaşul cel Sfânt a lui Dumnezeu (Biserica) pentru care va răspunde atât preotul cât şi lehuza care a cerut aşa ceva. Biserica trebuie renovată şi chemat episcopul locului s-o resfinţească, aşa spun canoanele.
Închinarea pruncului se face tot la 40 de zile de la naştere odată cu molifta mamei. Nu se poate închina pruncul nebotezat. Trebuie să fie foarte atent preotul şi să întrebe pe mamă dacă a botezat pruncul şi numai după ce s-a asigurat că pruncul a fost botezat poate ca preotul să-l închine.

273-. Părinte, când o femeie este lehuză, aţi spus că nu e voie să iasă din casă timp de 40 de zile, poate altcineva din casă să stropească la uşă, afară din casă?
-Da, soţul sau copii.
Liturghia

274.- Părinte, în timpul  Sfintei Liturghii, oamenii vin cu tot felul de probleme, ce să fac ?
-Sfânta Liturghie nu se întrerupe pentru nimic. Cei care au nevoie să se îngrijească din vreme sau să aştepte după slujbă.
                                           
275.- Părinte, am fost la o Biserică şi preotul de acolo a început parastasul înainte să dea binecuvântarea de sfârşit a Sfintei Liturghii.
-Parastasul se face după ce se face sfârşitul Sfintei Liturghii.

276.- Părinte, dacă mai lipsesc duminica din când în când de la Sfânta Biserică este păcat mare?
-Da, credinciosul nu are voie să lipsească de la Sfânta Liturghie pentru că se păgubeşte de Răscumpărarea pe care ne-a pregătit-o Mântuitorul prin jertfa Sa. Cei care lipsesc de la Sfânta Biserică în zi de duminică şi sărbători, necinstesc „Ziua Domnului” călcând porunca a 4-a, care spune: „Adu-ţi aminte de ziua Domnului şi o cinsteşte pe ea”. Cum cinsteşte un bun creştin ziua Domnului? Dormind? Uitându-se la televizor? Făcând cumpărături? Bătând bulevardul şi colindând magazinele? Mergând la pescuit şi la vânătoare? Certându-se în casă cu nevasta şi cu vecinii? Aşa se cinsteşte ziua Domnului? Un adevărat creştin, se pregăteşte sufleteşte şi trupeşte pentru a merge la Sfânta Biserică, de a participa la cea mai înălţătoare rugăciune „Sfânta Liturghie”, dând slavă lui Dumnezeu şi după aceea se odihneşte.
Cei care lipsesc de la Sfânta Liturghie în duminici şi sărbători se păgubesc de Jertfa de Răscumpărare a Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru ei degeaba s-a răstignit Hristos şi s-a adus Jertfă, pentru că lipsind n-au parte de Jertfa de Răscumpărare. Sfânta Liturghie este repetarea în chip nesângeros a Jertfei de Răscumpărare a Mântuitorului la care ne cheamă în fiecare duminică prin glasul clopotelor.
Cei ce lipsesc de la Biserică duminica se păgubesc de Cina Împărăţiei Cerurilor la care este chemat şi de Cina Cea de Taină. În mijlocul Sfintei Liturghii auzim rostindu-se de preot cuvintele Mântuitorului: „Luaţi mâncaţi acesta este Trupul Meu, carele se frânge pentru iertarea păcatelor…, Luaţi şi beţi dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu al legii celei noi, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor”.
Apoi, se mai păgubesc de Harul lui Dumnezeu care se coboară peste Sfintele Daruri şi peste credincioşi în timpul invocării Sfântului Duh de către preot. Cei care au fost prezenţi la Sfânta Liturghie, timp de 7 zile sunt purtători de har. Purtând Harul Duhului Sfânt, sunt mai întăriţi: în rugăciune, în săvârşirea faptelor bune, în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, în lupta cu ispitele şi cu necazurile, iar sufletul lor se hrăneşte şi se încălzeşte cu dulceaţa Duhului Sfânt. De aceea cei ce merg la biserică simt nevoia să mai meargă şi să nu lipsească. Ce spune canonul? „Afurisit să fie acela care lipseşte trei duminici la rând de la Sf. Liturghie, ca cel ce se păgubeşte de jertfa lui Hristos!”

277.- Părinte, eu nu stau până ce se termină Sfânta Liturghie, după ieşirea cu Sfintele Daruri plec acasă, este păcat?
-Cum să nu! Degeaba ai fost la Sfânta Biserică dacă nu ai stat să iei şi Sfânta Anaforă din mâna preotului. Nu ţi se socoteşte că ai fost. Matale ai plecat, dar îngerul a rămas, nu s-a dus cu matale acasă. El nu pleacă din Biserică până ce nu se termină Sfânta Liturghie. Anafora pe care trebuia s-o iei matale o va lua îngerul şi o va duce la Creatorul s-o arate că ai refuzat Jertfa Sa. La judecata sufletului matale vei avea adunată o grămadă mare de anaforă, poate cât un munte. Toţi cei care pleacă din Biserică după ieşirea cu Sfintele Daruri, sau după „Tatăl Nostru” se păgubesc. Aceştia, nu ştiu că nu au voie să iasă din Biserică după ce a început Sfânta Liturghie până ce nu se termină?

278.-Părinte, se poate săvârşi Sfânta Liturghie şi după masă, aşa cum fac catolicii?
-Nu se poate. Corect este de a se săvârşi Sfânta Liturghie dimineaţa, când omul este odihnit, nemâncat şi când,  curat şi pregătit, începe o nouă zi. După rânduiala Sfintei noastre Biserici nu este corect de a se săvârşi Sfânta Liturghie după masă sau seara. În Biserica Ortodoxă nu se poate săvârşi într-o zi, la acelaşi Altar, două liturghii de către acelaşi preot, decât o singură Sfânta Liturghie.
După masă, sau seara, este aproape necuviincios de a săvârşi Sfânta Liturghie, pentru că nu poţi, chiar dacă ai vrea, să păstrezi ziua curată şi fără păcate, chiar dacă posteşti şi nu mănânci toată ziua nimic. În practica Sfinţii Apostoli, „frângerea pâinii”, cum mai era numită Sfânta Liturghie, se săvârşea dimineaţa.

279.- Părinte, s-ar putea ca şi în Biserica Ortodoxă să se facă slujba mai scurtă?
-Din cuprinsul Sfintei Liturghii nu se poate elimina nici un moment, pentru că toate au importanta lor şi se leagă unele de altele. Orice ai elimina din Sfânta Liturghie ar însemna să-L elimini pe Hristos, pentru că toate momentele liturghiei sunt legate de viata şi activitatea Mântuitorului. Biserica Catolică fiind scolastică şi mai formalistă cu administrarea celor sfinte, îşi îngăduie permisiunea de a săvârşi Sfânta Liturghie de 2, 3 ori pe zi de dimineaţă până seara şi au redus ritualul Sfintei Liturghii de la forma scrisă a Sfântului Ioan Gură de Aur, la timpul de o oră, eliminând  momente importante.
Iisus Hristos
Autentificare



Inregistrare
Recuperare parola

Vizitatori

Afisari azi: 750
Afisari total: 25098700
Vizitatori online: 2

Magazin online
Newsletter

   

Articole recente
Scrie un articol