Marturie

Scrie o marturie aici despre Parintele Argatu

Articole recente
Scrie un articol
Raspunsuri duhovnicesti ...... Nasi-Nast
sumar:
-Nasii
-Nasterea de prunci

Naşii

316.- Părinte, e adevărat că naşii noştri de botez ne influenţează viaţa?
-Nu ne influenţează, moştenim din ce au ei mai bun sau rău, de aceea se aleg cu grijă naşii. Pe copiii mei   i-au botezat naşi diferiţi (aşa se şi face, să-ţi măreşti neamul). Deşi sunt preoţi şi preotese, fiecare are câte ceva din ce avea naşul; unul se pricepea la avocatură (botezat de avocat), unul la sculptură (botezat de un arhitect), una din fete preoteasă, foarte harnică îi merg mâinile încontinuu, aşa era naşa ei, frântă de oboseală, picotea de somn dar mâinile tot îi mergeau la curăţat de cartofi şi ce mai fac gospodinele, cealaltă fată de preoteasă, iubea foarte mult florile şi grădina, era bună gospodină dar cel mai bine se simţea în grădină cu florile, cu pomii, acolo era lumea ei.

317.- Părinte, pe cine trebuie să punem naşi la botez şi cât de important este acest lucru?
-Cu multă chibzuinţă trebuie aleşinaşii de botez. Din cauza naşilor la botez mulţi copii pătimesc, suferă şi unii nu se pot mântui. Naşii la botez sunt martori înaintea lui Dumnezeu pentru prunc. Naşii cu sufletul lor se pun garanţi pentru sufletul copilului. Dacă sufletul naşului este un suflet rău şi necredincios, lucrează mai mult faptele necredinţei, este plin de patimi şi păcate: ucigaş, bătăuş, beţiv, curvar, certăreţ, necredincios, lacom, răpitor, s.a.m.d., nu este cea mai bună garanţie pentru copil. Sufletul lui este alterat. De aceea, pentru că naşul s-a pus garant cu sufletul lui împătimit pentru sufletul copilului, diavolii care-l stăpânesc pe naş cu patimile, vor trece şi la copil, chinuindu-l cu aceleaşi patimi ca şi pe naş. Părinţii să bage de seamă când aleg naşul pentru copilul lor, să aleagă o persoană integră, cu un caracter moral bun, credincios şi iubitor de cele sfinte.

318.- Părinte, este bun obiceiul ca la botezul unui băiat să fie naşă o fată şi la botezul unei fete să fie naş un băiat?
-Naşul copilului trebuie să fie de acelaşi sex cu copilul, aşa cum spun canoanele bisericeşti, pentru a nu se face concubinaj prin taina Sfântului Botez. Este greşit obiceiul ca, pe un băiat să-l boteze o femeie şi pe o fetiţă s-o boteze un bărbat. Trebuie să se acorde atenţie acestui lucru pentru că este de mare importanţă. Diavolul, dă în gând omului să facă rânduieli după capul lui socotind că părerea lui nu are ce strica. Aceste rânduieli nevinovate devin foarte vinovate, pentru că prin ele îşi permit diavolii să ispitească, să se apropie, şi să strice  buna rânduială  care-l poate păzi pe om.

319.- Părinte, este bine ca, la botez să fie naşi copii ?
-Nu este bine. Să nu fie puşi să boteze copiii sub 16 ani. În primul rând copiii sub 16 ani ei înşişi sunt la şcoala părinţilor, a naşilor şi duhovnicilor de a învăţa din tainele credinţei ortodoxe în care au fost botezaţi şi au nevoie să fie învăţaţi, nu-i poţi pune pe ei să crească duhovniceşte şi să înveţe copilul.

320.- Părinte, unii naşi după ce botează copilul, uită de el, nu-şi mai aduc aminte de el, nu au grija lui. Ce datorii are naşul faţă de fin înaintea lui Dumnezeu?
-Naşul care nu are grijă de fin şi care nu se ocupă de creşterea duhovnicească a acestuia i se ia demnitatea de „părinte duhovnicesc” şi va fi judecat ca un părinte ce nu şi-a făcut datoria faţă de copiii săi. Degeaba a botezat că nu va avea plată  ci  osândă.
Naşul, care lasă pe finul lui să se rătăcească trecând la alte credinţe şi mărturisind o credinţă străină lepădând botezul ortodox în care a fost botezat, pierde plata. Va fi judecat ca un părinte netrebnic. Îşi va pierde şi el sufletul ca şi finul, pentru că a garantat cu sufletul lui pentru sufletul finului.

321.- Părinte, este un obicei ca finii de botez să ducă colaci naşului. Dacă finul nu duce colacii naşului, naşul se supără foarte tare. E bun obiceiul acesta?
-Naşul, care pretinde sau permite finului să-i aducă colacii pentru că a botezat, cu ocazia căsătoriei finului sau cu alte ocazii, pierde plata, deoarece întoarcerea colacilor la naşi înseamnă întoarcerea pomenii naşului că a botezat, Dumnezeu nu mai răsplăteşte jertfa lui, deoarece i-a plătit-o finul întorcându-i colacii. Finul poate aduce cât de mulţi colaci pentru naşul lui numai după moartea naşului. Numai după ce naşul şi-a luat plata de la Dumnezeu pentru încreştinarea finului, şi nimeni nu-i mai poate răpi plata. Atunci este dator finul să se roage pentru sufletul naşului.

322.- În unele părţi din Bucovina, este obiceiul ca la botez şi la nuntă, să se pună foarte mulţi naşi. Este bun  acest obicei?
-La botez sau cununie nu trebuie să fie mai mult decât un singur naş şi nu este bine să fie mai mulţi. Cel ce va zice că nu strică şi nu are ce strica să fie mai mulţi naşi, vorbeşte din neştiinţă şi necunoaştere şi după părerea capului său. Aşa cum trupeşte nu poţi avea decât un singur părinte, tată şi mamă, tot aşa şi spiritual nu poţi avea mai mulţi părinţi care să te nască în acelaşi timp duhovniceşte, prin taina Sfântului Botez. Devin rude spirituale naşul cu finul de gradul I, ca între tată şi fiu. La fel devin rude spirituale: finul şi copiii naşului, considerându-se fraţi spirituali, între copiii finului şi copiii naşului, ş.a.m.d. În acelaşi timp se stabileşte relaţie de rudenie spirituală între naşii care participă la botez, ca fiind împreună părinţi spirituali şi între copiii acestora, s.a.m.d. Finul nu se mai poate căsători luând fată din sat pentru că prin botez este rudă cu mai mult de o jumătate din sat.

323.- Părinte, este bine să boteze sau să cunune ca naşi, finii în familia naşilor lor?
-Nu este bine ca finii să boteze şi să cunune în familia naşilor, ca nu cumva din fiu spiritual, finul, să devină părinte spiritual naşului şi pentru descendenţii naşului. În al doilea rând, s-ar întoarce pomana pe care a făcut-o naşul botezându-l pe fin.

Naşterea de prunci

324.- Să vă povestesc un caz de naştere şi de vindecare şi cum ne-am împrietenit, eu, cu un doctor şi cu soţul unei doamne.
-A venit la mine o doamnă care avea deja 2 fete şi căreia doctorul îi spusese că nu mai are voie să aibă copii. Ea suferea de o boală genitală şi după părerea doctorului era în pericol, dacă mai năştea. Avea să nască copii cu malformaţii. Soţul ei, om cu studii superioare, a dus-o la mai mulţi doctori şi toţi i-au spus la fel. Deci, nu voia să mai audă de naşteri. Soţia era între ciocan şi nicovală. Doamne ce mă fac!?
Ea mai fusese la mine şi îşi rezolvase alte probleme din familie. Ştia că avortul era păcat mare şi a venit să-mi ceară părerea. Am sfătuit-o cum m-a luminat Dumnezeu în momentul acela. I-am spus să lase copilul, să ardă candela pentru sănătate, să facă 13 metanii zilnic la Maica Domnului şi să citească Acatistul Acoperemântul Maicii Domnului până la naşterea copilului. I-am spus că atunci când o să nască va fi complet sănătoasă şi va avea copil sănătos. I-am spus aceasta pentru că o ştiam credincioasă, ştiam că puterea lui Dumnezeu e mare şi că cel mai mare doctor este El. Dumnezeu ne spune că „ştiinţa doctorilor să nu o nesocotiţi”, dar când doctorul nu mai poate face nimic, intervine Dumnezeu cu puterea Lui pentru întărirea noastră în credinţă. În familia lor, soţul era foarte pornit împotriva preoţilor, a bisericii şi a mea în special. În casa aceea, trebuia să se vadă lucrarea lui Dumnezeu pentru cei doi soţi, unul să se întoarcă la credinţă şi altul să se întărească şi mai mult în credinţă. A început scandalul în casa lor pentru că soţia s-a încăpăţânat să lase copilul. Într-o zi, soţul a găsit-o pe soţie făcând metanii, s-a mâniat şi a spurcat pe toţi „popii” şi mai ales pe mine. El mă ştia pe mine dar, nu mă putea suferi. Când a văzut-o la metanii şi-a dat seama că eu am învăţat-o şi a început a râde de ea, de soţia lui:
-Nu vezi că eşti nebună, cu ce te poate ajuta o candelă şi nişte metanii, te-ai sonat, eşti inconştientă, vrei să mori, meregem imediat la doctor. Trecuseră vreo trei luni până acum. Soţia nu s-a împotrivit, pentru că, mai fusese la doctori de mai multe ori, iar acum deja se simţea mai bine. Doamna a stat mai mult înăuntru şi soţul care o aştepta afară a dat buzna în sala de consultaţie.
-Cum e doctore, crapă ori nu crapă? Doctorul i-a spus contrar aşteptărilor sale:
-Sarcina decurge normal, iar soţia dumneavoastră e mai sănătoasă. Soţul nu i-a povestit nimic doctorului despre soţia lui, cum a văzut-o el acasă dar, i-a promis doctorului că o mai aduce la control. Era acelaşi medic care-i spusese mai înainte că nu mai are ce să-i facă femeii. În luna a 9-a, femeia a fost consultată de doctor care a constatat că este sănătoasă şi ea şi copilul şi că naşterea va decurge normal. Soţul se bucura în sufletul lui, dar, mândria lui personală nu-l lăsa să recunoască în faţă adevărul.
Au început durerile de naştere şi femeia era singură acasă. A dat telefon la salvare, dar până a venit salvarea a născut singură acasă. După ce a dat telefon la salvare, a auzit un fâlfâit ca de aripi de porumbel şi pe uşa ei care o vedea în faţă, a apărut chipul Maicii Domnului, cât era uşa de mare. Spunea că, nu ştia ce să spună sau ce să facă. S-a sprijinit de un scaun şi privea la Maica Domnului care era atât de blândă. A născut cu ochii la ea şi după aceea a vrut să o sărute dar, pe măsură ce se apropia de ea, Maica Domnului se ridica tot mai mult şi a dispărut auzindu-se acelaşi fâlfâit ca la început când a apărut. Când a venit soţul de la servici, a găsit doi acasă. Născuse un băieţel sănătos şi frumos. Au venit la Mănăstirea Cernica să boteze copilul şi am cunoscut pe soţul doamnei şi pe doctorul lor. Ei m-au felicitat, ne-am strâns mâna şi ne-am împrietenit
Iisus Hristos
AutentificareInregistrare
Recuperare parola

Vizitatori

Afisari azi: 793
Afisari total: 25098743
Vizitatori online: 3

Magazin online
Newsletter

   

Articole recente
Scrie un articol